consulting

psycho-educatie

praktische begeleiding en coaching op maat 

bemiddeling en verbinding met familieleden, leerkrachten, partners, vrienden, collega's ...

sensibilisering en bewustmaking in scholen en bedrijven, of bij u thuis **

Saskia Grauls

begeleidster bij

"hoogfunctionerend" autisme

en het syndroom van Asperger


In 2005 werd Saskia's oudste zoon op zeer jonge leeftijd gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger, in 2008 volgde haar jongste zoon.  Hoewel ze zelf een hele resem symptomen van autisme vertoont, werden bij haar enkel hoogsensitiviteit en ADD vastgesteld.  Tijdens het revalidatieproces van haar vader na een herseninfarct in 2015 deelde de neurologe mee dat ook hij het syndroom van Asperger zou hebben.  Vele stukjes van een tot dan toe moeilijke puzzel vielen in elkaar, en haar nieuwsgierigheid en drang om ook anderen te gaan helpen werden gewekt. 


Ze ging opnieuw studeren en behaalde een Postgraduaat Autisme Spectrum Stoornissen aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.  Om haar kennis en ervaring nog meer uit te breiden volgde ze in het kader van de opleiding Master of Educational Needs aan de Hogeschool Utrecht tevens de modules Autisme en Hoogbegaafdheid, en bijkomende gecertificeerde verdiepingscursussen bij Autisme Centraal.  Door haar jarenlange praktijkervaring in het atypische familieleven en als voorvechtster van de rechten van haar kinderen in zowel regulier als bijzonder onderwijs, werd Saskia vóór de aanvang van deze studies reeds geregeld gevraagd om op vrijwillige basis eerste hulp bij autisme te bieden aan (ouders van) kinderen op het spectrum* die op lange wachtlijsten voor hulpverlening stonden. In 2020 vervoegde zij The Mind Academy waar ze samenwerkt met Kris De Groot, regio-verantwoordelijke voor de Vlaamse Vereniging voor Autisme.  Vanaf 1 februari 2022 verhuist haar consultatieruimte naar de groepspraktijk Metaphora vlakbij het nieuwe justitiepaleis in Antwerpen Zuid. 


Saskia wil een schakel vormen tussen personen met en zonder autisme, en mensen bewuster maken van het onzichtbare bij deze handicap en het belang van enkele aanpassingen in de omgang, waarbij vooral een zeer specifieke manier van communiceren noodzakelijk is.  Zij is ervan overtuigd dat wij allen een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen om te groeien naar een inclusievere samenleving.  Wederzijds respect en empathie zijn daartoe de sleutel. 


*     personen met een Autisme Spectrum Stoornis  zonder bijkomende verstandelijke beperking

**   gecertificeerd workshopbegeleidster van het AutismeBelevingsCircuit waar je aan de hand van tien opdrachten in de gevoelswereld van autisme                    terecht komt.


"It takes a village to raise a child. It takes a child with autism to raise the consciousness of the village." 


Elaine Hall
getuigenissen

"Als tijdelijke leerkracht in het buitengewoon en gewoon onderwijs kwam ik geregeld in contact met kinderen met autisme, ook vaak waarvoor nog geen diagnose gesteld was. Saskia heeft mij in die periode geholpen het gedrag van die leerlingen goed te analyseren en te duiden. Ze trad op als een soort vertaler-tolk waardoor ik deze kinderen veel beter kon begeleiden en helpen in hun leerproces. Het autistisch brein functioneert op een totaal andere manier en door Saskia's aandachtspunten kreeg ik meer vat op en begrip voor deze leerlingen, en kreeg ik handvatten om mijn lessen degelijk aan te passen aan hun noden. Het verschil was meteen sterk voelbaar. Saskia kan zowel fungeren als mediator tussen kind-begeleider/ouder als als coach voor al wie dit toch specifiek aan het spectrum gebonden gedrags-en denkpatroon beter wil leren begrijpen om vlotter te kunnen omgaan met deze bijzondere mensen."

Regine Thielemans - leerkracht secundair onderwijs


"Ik ken Saskia Grauls als een zorgzame en gedreven vrouw die sterk begaan is met kinderen met een autismespectrumstoornis.  Ze pleitte jaren geleden al voor een beter geïntegreerd onderwijs en specifieke begeleiding van scholieren met autisme. Ze trad hierover in debat met zowel deskundigen zoals Peter Vercauteren en Cis Schiltmans als met politici zoals gewezen minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten die naar aanleiding hiervan een voorstel van resolutie indiende bij de Vlaamse regering." 

Dirk Verhofstadt - moraalfilosoof, auteur en publicist 


"Toen ik als jonge, enthousiaste juf vernam dat er in september een jongen van 6 zou starten in mijn klasje, met de diagnose Asperger, kocht ik meteen een paar boeken. Ik las in de zomervakantie de 'Hulpgids Aspergersyndroom' van Tony Attwood. 463 bladzijden nam ik grondig door en ik noteerde wat ik niet wou vergeten. Ook "Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht" las ik gretig uit. Ik startte benieuwd en vol goesting aan het nieuwe schooljaar. Uiteraard kon ik wel weten dat geen enkel boek of hulpgids de antwoorden op al je vragen biedt. Saskia was behalve de toffe, jonge mama van deze wijze jongen ook een raadgever voor mij. Ze kende haar kind door en door en hielp me bij de valkuilen die er waren. Ze begreep hoe hij dacht, zocht samen met mij naar manieren om hem te helpen en begeleiden. Haar tips kwamen uit haar kennis en haar hart. Een conflict of probleemsituatie was altijd te analyseren en te begrijpen. Achter moeilijk gedrag zat steeds een logische redenering, als je maar durfde mee te kijken vanuit het standpunt van een kind dat de wereld bekijkt op een andere manier. Ik leerde die jaren enorm veel: niet reageren vanuit een emotie, een andere bril opzetten, logica achter moeilijk gedrag begrijpen, het belang van structuur en voorspelbaarheid, vastberaden zijn en een eerlijke aanpak hanteren,... Dit bijzondere kind en de steun en tips van Saskia zijn een enorme verrijking geweest voor mezelf en alle kinderen waarvan ik de 13 jaren daarna juf mocht zijn. De tips die ik toen heb gekregen en gevolgd, gebruik ik nog steeds voor heel veel kinderen. Ook nu, jaren later, durf ik Saskia nog wel eens contacteren met vragen: Hoe kunnen ouders zich informeren? Waar kunnen ze terecht met vragen of bezorgdheden? Hoe pak ik een bepaalde situatie best aan? Ik pols bij Saskia af wanneer ik een vermoeden heb over het gedrag van een kind in m'n klas...

Bedankt dat je me jouw vertrouwen gaf en dat ik mede dankzij jou en je zoon een betere juf ben geworden. 

Bedankt, Saskia, dat ik nog steeds bij je terecht kan!" 

Sarah De Vries - leerkracht lagere school